MŠ Františkovy Lázně Úvod    Akce    Fotogalerie    Jídelníček    Kontakty   

Mateřská škola Františkovy Lázně,
Školní 182

Mateřská škola je zajímavě architektonicky členěna ve stylu „Biedermeier“ – což se dostalo i do povědomí širší veřejnosti pod označením MŠ „Bieder“.

Cíl výchovně vzdělávacího procesu

 • rozvíjení dětí po stránce fyzické, psychické i sociální
 • vytváření základů učení a poznávání
 • podporování růstu osobní samostatnosti

Dostatek pohybu a zdravá výživa

 • prostředí uvnitř budovy i zahrada jsou vybaveny a přizpůsobeny potřebám dětí, je průběžně doplňováno a obnovováno
 • vedeme děti k osvojení základů zdravého životního stylu
 • pohybové aktivity střídají chvíle odpočinku, vše dle individuálních potřeb dětí
 • snažíme se zajistit dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
 • jídelníček je vyvážený s dostatkem ovoce a zeleniny se zajištěním pitného režimu během celého dne

Duševní zdraví a pohoda

Pedagogický tým splňuje odbornou kvalifikaci, většina učitelek má dlouholetou pedagogickou praxi.

 • v MŠ zajišťujeme příznivé podmínky pro všestranný rozvoj dětí
 • děti mají prostor pro osobní svobodu, volnost a možnost volby aktivit
 • společně s dětmi vytváříme pravidla soužití založené na respektu, důvěře, úctě a empatii
 • každý má právo říci svůj názor, vyjádřit nesouhlas, chybovat i právo na soukromí
 • naší snahou je zapojení rodičů do dění v MŠ, vzájemná vstřícnost a spolupráce

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání velký význam, neboť poznatky odborníků dokazují, že většinu toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

Snažíme se o vytváření bezpečného prostředí a příjemné atmosféry ve třídách i v celé MŠ.

Naší snahou je smysluplně obohacovat denní program dětí tak, aby čas strávený v MŠ byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života v první etapě jejich vstupu do celoživotního procesu vzdělávání.

 

Kontakty

MŠ Františkovy Lázně

Školní 182
Františkovy Lázně
35101

Telefon: 354 542 438
Mobil: 731 443 986

Email: 3msfl@tiscali.cz

IČ: 606 10 115

Ředitelka:
Marcela Koněvalíková

Vedoucí školní jídelny:
Hana Režná

Beruska
1 trida

1. třída

Dana Fedasová
Marcela Koněvalíková
Jana Zährlová

2 trida

2. třída

Hana Molodovcová
Marie Tržilová

3 trida

3. třída

Jitka Dirlbecková
Eva Rothová